Una breu historia de la rosa des dels seus orígens | Comprar una Rosa